SAIMAATRAVEL

Saimaan Matkaverkon lisä- ja erityisehdot

Yksittäismatkustajille (Huom! KHL-matkoille eri ehdot alempana)

Ilmoittautuminen ja maksun suoritus

Matkoille tulee ilmoittautua hyvissä ajoin. Matkustajan tulee suorittaa matkan hinta Saimaan Matkaverkon lähettämän laskun mukaisesti. Varausmaksu erääntyy viikon kuluttua varauksesta. Internetin kautta tehdyissä varauksissa varausmaksu suoritetaan varausta tehtäessä. Verkkokaupan luottokorttimaksuista peritään maksutapalisä 1 % laskun loppusummasta. Matkustajan ja matkanjärjestäjän välinen sopimus syntyy, kun matkustaja on suorittanut varausmaksun. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa varaus, ellei varaus- tai loppumaksua ole suoritettu sovittuna maksupäivänä. Maksamattoman laskun takia perutusta varauksesta ilmoitetaan asiakkaalle. Matkustajan tulee aina ottaa yhteys matkanjärjestäjään halutessaan perua varauksen.

Varausmaksu määräytyy matkan hinnan perusteella seuraavasti:

Venäjälle suuntautuvat matkat

Matkan hinta      Varausmaksu

alle 120 €                  35 €
120 – 200 €               60 €
yli 200 €                    100 €
 

Loppuerä matkan hinnasta on suoritettava viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua. Jos matkan alkuun on vähemmän kuin 28 vuorokautta, maksetaan matkan koko hinta varattaessa.

Peruutusehdot / Venäjälle suuntautuvat matkat

Jos matkustaja peruuttaa matkan

 • viimeistään 28 vrk ennen matkan alkua, palautetaan hänelle varausmaksu vähennettynä toimistokuluilla.
 • myöhemmin kuin 28 vrk, mutta viimeistään 14 vrk ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa peruutuskuluina varausmaksu.
 • myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään 8 vrk ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä 50 % koko matkan hinnasta.
 • myöhemmin kuin 8 vrk ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkustajalta koko matkan hinta.

 


Peruutusehdot / KHL-matkat Pietariin
Jos matkustaja peruuttaa matkan

 • viimeistään 31 vrk ennen matkan alkua, palautetaan hänelle varausmaksu vähennettynä toimistokuluilla.
 • myöhemmin kuin 31 vrk, mutta viimeistään 17 vrk ennen matkan alkua, on matkanjärjestäjällä oikeus veloittaa peruutuskuluina varausmaksu.
 • myöhemmin kuin 17 vuorokautta ennen matkan alkua on matkanjärjestäjällä oikeus periä matkustajalta koko matkan hinta.


Matkustajalla on toimistokulut maksamalla oikeus luovuttaa varaamansa matka toiselle henkilölle, joka täyttää matkalle osallistumista koskevat ehdot. Luovutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään 5 vrk ennen matkan alkua. Matkustaja ei ole oikeutettu hinnanpalautukseen, jos matka peruuntuu viranomaisen evätessä viisumin tai passin puuttuminen tai rikkoutuminen estää matkalle osallistumisen. Konsulaattiin toimitettuja viisumianomuksia ei voi peruuttaa, eikä viisumin hintaa palauteta. Peruutus- ja nimenmuutostapauksissa on matkanjärjestäjällä oikeus periä korvaus jo ennakkoon maksetuista palveluista (esim. viisumit, junaliput, hotellit ja agenttipalvelut). Tee ruokailu- ja retkivaraukset viisumivapaille matkoille matkavarauksen yhteydessä. Jos retkiä tai ruokailuja lisätään varaukselle jälkikäteen tai muutetaan lähtöpäivää, peritään muutoskulut 10 € / varaus.

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka

Seuramatkojen toteuttamiseen vaaditaan vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää matkustajamäärää. Miniloma Viipurissa ja Miniristeily Viipurissa -matkojen peruuttamisesta ilmoitetaan viimeistään 7 vuorokautta ennen matkan alkua ja Viipurin ja Pietarin Kaupunkiloma -matkoista, KHL-matka Pietariin- matkoista sekä Pietarin seuramatkoista viimeistään 21 vuorokautta ennen matkan alkua.

Hinnan muutokset

Matkanjärjestäjällä on sopimuksen syntymisen jälkeen oikeus muuttaa matkan hintaa, mikäli Venäjän viranomaismaksut muuttuvat tai mikäli matkan hinnoittelussa käytetyn valuutan arvo suhteessa euroon muuttuu. Matkanjärjestäjällä on oikeus tarjota viime hetken alennusmatkoja. Alennetut hinnat ovat voimassa siitä päivästä lukien, kun ne on julkistettu ja ne eivät koske aiemmin tilattuja matkoja.

Matkanjärjestäjän oikeus tehdä muutoksia esitetietoihin ja matkaohjelmaan

Matkanjärjestäjällä on oikeus muuttaa hotellia, kuljetusvälinettä ja aikataulua tai tehdä ohjelmaan muita muutoksia, jotka eivät olennaisesti muuta matkan luonnetta.

Toimistokulut

Valmismatkaehtojen kohdan 5.1 mukaiset toimistokulut ovat 20 euroa, kun matkan hinta on alle 150 euroa ja 50 euroa, kun matkan hinta on 151 – 500 euroa ja 80 euroa, kun matkan hinta on yli 500 euroa.
Ryhmille ovat omat ryhmäehdot, jotka ovat saatavilla toimistostamme. Muilta osin noudatamme Yleisiä valmismatkaehtoja. Valmismatkavakuus on asetettu Suomessa kuluttajavirastolle. Pidätämme oikeudet muutoksiin.
 

Ryhmille

Ehdot täydentävät Yleisiä valmismatkaehtoja.

Ryhmäksi katsotaan seurue, joka käsittää vähintään 10 aikuista matkustajaa, jotka lähtevät yhteisillä matkajärjestelyillä samalle matkalle.

Matkatarjous/vahvistus

Ryhmän hyväksymästä matkatarjouksesta ilmenee matkan hintaan sisältyvät palvelut. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille matkaohjelman, matkan hintaan sisältyvät palvelut, viisumin anomiseen liittyvät asiat, matkaehdot ja mahdolliset matkaohjelman muutokset. Ryhmän yhteyshenkilö on velvollinen tiedottamaan ryhmän jäsenille myös matkan hinnan muutokset, jos ryhmän lopullinen koko on hyväksytyssä matkatarjouksessa ollutta henkilömäärää pienempi.

Ilmoittautuminen ja maksut

Varausmaksut ovat seuraavat, ellei toisin sovita:

Venäjälle suuntautuvat matkat
Matkan hinta      Varausmaksu

alle 120 €                    35 €
121 – 200 €                 60 €
yli 200 €                     100 €

Varaus on sitova, kun ryhmätarjous on hyväksytty ja vahvistettu. Varausmaksu erääntyy maksettavaksi n. 1 viikon sisällä, ellei toisin sovita. Suorittamalla varausmaksun asiakas hyväksyy Yleisiin valmismatkaehtoihin sekä Saimaan Matkaverkon erityisehtoihin sisältyvät määräykset. Loppusumma tulee maksaa 45 vrk ennen matkan alkua. Mikäli lähtöpäivään on vähemmän kuin 45 vrk, tulee matkan hinta suorittaa välittömästi.

Laskutuslisä

Mikäli laskutamme jokaisen lähtijän erikseen, perimme laskutuslisän 7 € / lasku. Ryhmän yhteisestä kertalaskusta emme peri laskutuslisää.

Hinnat

Hintaan sisältyvät vain ne palvelut, jotka mainitaan matkatarjouksessa tai vahvistuksessa.

Nimilista

Ryhmän lopullinen osallistujalista huone- tai hyttijakoineen, ruoka-allergioineen ja muine erityistoivomuksineen tulee toimittaa matkatoimistoomme viimeistään 2 viikkoa ennen matkaa. Tämän jälkeen tehtävistä muutoksista matkatoimistolla on oikeus periä toimistokulut.

Toimistokulut

Yleisten valmismatkaehtojen mukaiset toimistokulut muutos- ja peruutustapauksissa ovat
20 € / henkilö, kun matkan hinta on alle 150 €
50 € / henkilö, kun matkan hinta on 151–500 €
80 € / henkilö, kun matkan hinta on yli 500 €

Peruutukset

Peruutuksen vastaanottopäiväksi hyväksytään vain arkipäivät (maanantai-perjantai) toimiston aukioloaikana klo 9.00–17.00. Peruutus on ilmoitettava kirjallisena.
Ryhmän voi kokonaisuudessaan perua 60 vrk ennen matkan alkua maksamalla toimistokulut.

 • 60–45 vrk ennen matkan alkua ryhmällä on oikeus peruuttaa 20 % varatuista paikoista, tämän ylittävistä perutuista paikoista peritään toimistokulut / peruttu paikka.
 • 44–31 vrk ennen matkan alkua veloitetaan peruutuskuluina varausmaksu.
 • 30–16 vrk ennen matkan alkua peritään 50 % matkan hinnasta.
 • Alle 16 vrk ennen matkan alkua peritään koko matkan hinta.
   

Junalippujen peruutusehdot

Ilmoitetaan tapauskohtaisesti

Ylivoimaisen esteen sattuessa yksittäiselle ryhmän jäsenelle sovelletaan Yleisten valmismatkaehtojen kohtaa 5.1. perimällä toimistokulut. Lisäksi matkan-järjestäjällä on oikeus periä korvaus jo ennakkoon maksetuista palveluista (esim. viisumit, junaliput, hotellit ja agenttipalvelut). Kehotamme hankkimaan matkavakuutuksen, johon sisältyy riittävä peruutusturva. Peruutusturvan kattavuus kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöltä.

Matkustajalla ei ole oikeutta takaisinmaksuun käyttämättä jättämistään palveluista. Matkustajalla ei myöskään ole oikeutta takaisinmaksuun, mikäli hän ei ilmesty lähtöpaikalle matkaohjelmassa ilmoitettuna aikana eikä ole peruuttanut matkaansa ennen lähtöä. Matkustaja ei ole oikeutettu hinnanpalautukseen, jos passin puuttuminen tai rikkoutunut passi estää matkalle osallistumisen. Konsulaattiin toimitettuja viisumianomuksia ei voi peruuttaa, eikä viisumin hintaa palauteta.

Hotellimajoitus

Kansainvälisten määräysten mukaan huoneen saa yleensä käyttöön klo 14.00 tai 15.00. Huoneen luovutus tapahtuu useimmiten klo 12.00 mennessä.

Matkan toteutuminen ja ryhmän koon vaikutus hintaan

Ryhmämatkojen toteutumiseen vaaditaan aina vähimmäismäärä matkustajia. Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli matkalle ei ole ilmoittautunut sen toteuttamisen edellyttämää määrää matkustajia. Mikäli matkatarjous on laskettu tietyllä lähtijämäärällä ja matkustajien lopullinen määrä on tarjouksessa ilmoitettua pienempi, on matkanjärjestäjällä oikeus hinnan korotukseen.

Matkavakuutus

Kehotamme hankkimaan matkavakuutuksen, johon sisältyy riittävä peruutusturva. Peruutusturvan kattavuus kannattaa tarkistaa vakuutusyhtiöltä.

Passi ja viisumi ja rokotukset

Matkustajat ovat itse vastuussa passin ja rokotusten hankkimisesta. Matkanjohtajan tulee tarkistaa, että ryhmän jäsenten passit ovat voimassa vähintään 6 kk matkan jälkeen ja tarkistaa mahdollisten vuosiviisumien voimassaoloaika. Matkustaja ei ole oikeutettu hinnanpalautukseen, jos passin puuttuminen tai rikkoutunut passi estää matkalle osallistumisen. Konsulaattiin toimitettuja viisumianomuksia ei voi peruuttaa, eikä viisumin hintaa palauteta.
Rokotussuositukset www.thl.fi.

Valitukset

Mahdolliset matkaa koskevat valitukset ja huomautukset tulee tehdä välittömästi aiheen ilmaannuttua kohteessa matkanjärjestäjän edustajalle tai sille taholle, jonka suorituksessa virhe ilmenee. Vahingonkorvausvaatimukset on tehtävä aina kirjallisesti matkanjärjestäjälle viimeistään 2 kk matkan päättymisen jälkeen ja matkanjärjestäjällä on aikaa 2 kk käsitellä valitus.

Muilta osin noudatetaan Yleisiä valmismatkaehtoja.

Valmismatkavakuus asetettu Suomessa kuluttajavirastolle.

Vastuullinen matkanjärjestäjä Saimaan Matkaverkko Oy, ellei toisin ilmoiteta.

Pyöreä Torni

Pyöreä Torni

1500-luvulla rakennettu Pyöreä Torni oli aikoinaan osa Viipurin kaupunginmuuria. 1930-luvulla ravintolakäyttöön avattu Pyöreä Torni tarjoaa maukasta ruokaa historiallisessa miljöössä.

Saimaa

Saimaa

Suomen suurin vesistö Saimaa on Euroopan suurin yhtenäinen järvialue, 120 järven ja yli 14 000 saaren ja tuhansien salmien muodostama puhtaiden sinisten vesien ja uskomattoman kauniin, vehreän luonnon muodostama kokonaisuus. Saimaan pinta-ala on 4460 km², rantaviivan pituus 14850 km ja keskisyvyys noin 17 m. Saimaa tunnetaan luonnonkauniista, vaihtelevista maisemistaan. m/s Brahen risteilyllä voit ihailla pittoreskeja mökkisaaria, upeita huviloita mutta myös lähes erämaata muistuttavaa asumatonta järviluontoa, luonnonhiekkarantoja ja jylhiä kalliorantoja. Saimaalla on yli 3000 kilometriä merkittyä laivaväylää, jonka varrelle mahtuu lukemattomia mieleenpainuvia maisemia. 

Saimaan kanava

Saimaan kanava

Kanavan rakentaminen aloitettiin 1800-luvun alkupuolella ja se avattiin liikenteelle 1856. Avajaisia juhlittiin karjalaiseen tapaan räiskyvästi, jopa niin, että Viipurin linnan torni paloi. Rakennustöitä jatkettiin vielä 1900-luvun alussa, kun kanava havaittiin liian pieneksi suureneville aluksille.

Nykyinen kanava on noin 43 km pitkä ja sijaitsee puoleksi Suomen ja Venäjän alueella.

Korkeusero merenpintaan on 76 m ja se on porrastettu kahdeksalla sululla. Sulun pituus on 85 m ja leveys 13,2 m, putouskorkeus vaihtelee 5,5 – 12,7 m välillä.

Lisätietoja Saimaan kanavasta tästä.  

Viipurin Eremitaasi

Viipurin Eremitaasi

Viipurin Eremitaasissa on nähtävillä upeita vaihtuvia näyttelyjä Eremitaasin kokoelmista. Syksyn 2016 näyttelyn aiheena on vuoden 1812 Napoleonin sota. Kysy meiltä ryhmäopastuksia Viipurin Eremitaasiin saimaatravel(at)saimaatravel.fi

 

Viisumit Venäjälle meiltä

Kun matkustat Venäjälle, tarvitset passin lisäksi viisumin. Meiltä saat monikertaviisumit, kertaviisumit loma- ja liikematkoille, ryhmäviisumit, opiskeluviisumit, työviisumit ja risteilyviisumit joko SaimaaTravelin tai itse hankkimallasi kutsulla. Ota yhteyttä.

Lappeenranta

Lappeenranta

Hyväntuulinen ja kansainvälinen yliopistokaupunki näyttää parhaat puolensa Saimaalta, M/S Carelian Viipurin risteilyillä. 

Nähtävää Moskovassa

Nähtävää Moskovassa

Venäjän länsipuolella sijaitseva Venäjän Federaation pääkaupunki Moskova on Euroopan suurin kaupunki reilulla kymmenellä miljoonalla asukkaallaan.

Nähtävää Pietarissa

Nähtävää Pietarissa

Pietari on Venäjän toiseksi suurin ja Euroopan neljänneksi suurin kaupunki, sekä maailman pohjoisin yli miljoonan asukkaan kaupunki noin 4,7 miljoonan asukasmäärällään.

Nähtävää Viipurissa

Nähtävää Viipurissa

Viipuri on lähellä ja mitä mainioin kaupunkilomakohde. Viipuri on täynnä mielenkiintoista nähtävää, edullista shoppailtavaa, herkullista ruokaa ja suomalaista historiaa. Viipurin kaupunki perustettiin vuonna 1293 ja nimi Viborg tarkoitti alkujaan ”pyhää linnaa”.

Suunnittelu ja toteutus Mainostoimisto Mediakolmio